ควรบริโภค

เดี๋ยวนี้ เมืองไทยไปสู่สังคมคนแก่โดยบริบูรณ์เป็นระเบียบแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าราษฎรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปตามความหมายของยูเอ็น) สูงถึงจำนวนร้อยละ 20 ของมวลชนทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาที่มีความสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยเหตุว่าภาครัฐจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนวัยชราที่มีมากไม่น้อยเลยทีเดียวขึ้น เวลาเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งของประเทศก็จะน้อยลงตามไปด้วย ด้วยเหตุว่าราษฎรวัยทำงานน้อยลง Angie Asche นักโภชนาการ สาขาโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาหารเพื่อการกีฬา (CSSD) เจ้าของสถาบัน Eleat Sports Nutrition และผู้เขียนหนังสือ Fuel Your Body กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด คือปัญหาสุขภาพอันดับแรกสำหรับคนวัยนี้ ดาวน์โหลด...