ค่าออกซิเจนในเลือด

หนึ่งในอาการสำคัญของผู้เจ็บป่วยวัววิด-19 เป็นอาการหอบ หายใจไม่ทัน ซึ่งนอกเหนือจากการที่จะพิจารณาอาการได้จากด้านนอกแล้ว พวกเรายังสามารถตรวจได้จากค่าออกสิเจนในเลือด ถ้าร่างกายอยู่ในภาวการณ์ออกสิเจนในเลือดน้อยกว่าธรรมดา โน่นหมายความว่าคุณกำลังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตเยอะขึ้น ค่าออกซิเจนในเลือด คืออะไร? ตามปกติแล้วในเลือดของคนเราจะมีออกซิเจนจากการที่ร่างกายหายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ปอด ร่างกายต้องการออกซิเจนที่เพียงพอเพื่อให้การทำงานในทุกระบบทุกอวัยวะเป็นไปได้อย่างปกติ  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำลง มีอยู่หลายสาเหตุ อาจมาจากโรคต่างๆ เช่น โรคปอด โรคที่เกี่ยวกับหลอดลม โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคไต ภาวะน้ำท่วมปอด ไปจนถึงภาวะอ้วน และคนที่สูบบุหรี่จัด เป็นต้น slotxo ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ...