ประธานวิปรัฐบาล

“บิ๊กตู่” เซ็นตั้ง “นิโรธ เสนาะเลขา” เป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ แทนนายต่างประเทศ รัตนเศรษฐ ที่จำต้องหยุดปฏิบัติภารกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชั่วครั้งคราว วันนี้ (5 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูหนังออนไลน์ movie นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามแต่งตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ  เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลคนใหม่ (ประธานวิปรัฐบาล) มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบ ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...