ป้องกันโควิดฟุ้งกระจาย

กรมควบคุมโรค เสนอแนะการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านให้กำเนิดความปลอดภัยจากโรควัววิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยยิ่งไปกว่านั้นบ้านที่มีการใช้แอร์ ต้องมีการดับเครื่องปรับอากาศและก็เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อเป็นการระบายอากาศ ลดการสั่งสมเชื้อโรค รวมทั้งให้มีการหมุนวนอากาศ เพื่ออากาศด้านนอกเข้ามาแทนที่เป็นระยะ หรือเปิดพัดลมที่มีไว้ดูดอากาศออกสู่ด้านนอกร่วมด้วย ส่วนบ้านทั่วๆไป ก็สิ่งเดียวกันควรจะเปิดประตูหน้าต่าง แล้วก็ใช้พัดลมพัดอากาศออกนอกบ้าน เลี่ยงการใช้พัดลมเพดานในขณะบ้านปิดทึบ เพราะว่าเพิ่มการฟุ้งกระจายถ้ามีเชื้อไวรัสวัววิด-19 วันนี้ (28 สิงหาคม 2564) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศให้อยู่บ้านให้มากที่สุด เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในบ้าน โดยขอให้ทุกบ้านเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศภายในบ้าน ภายในห้องพักมีการถ่ายเทหมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสสะสมภายในบ้าน...