ผู้ป่วยโควิด

ทหาร กอ.รมน. บุกค้นโรงหมอสนาม ข้างหลังมีกล่าวว่าผู้เจ็บป่วยวัววิดทำให้เกิดปัญหา เสพยา-ทะเลาะเบาะแว้ง แม้กระนั้นผลของการตรวจไม่เจอสิ้่งไม่ถูกกฎหมาย (26 ส.ค.64) เมื่อเวลา 16.00 น. พันเอก ประเทือง แก้วทุย รองผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี เข้าการตรวจค้นจัดระเบียบภายในโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ WHA ...