สมเด็จพระสังฆราช

วันนี้(25 ก.ค. 64) เนื่องในวันเข้าพรรษา และ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม สล็อต xo เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ความว่า “หากพิจารณาถึงข่าวสารความเป็นไปในบ้านเมืองจะพบว่า การฆ่า การก่อภยันตราย...