เตรียมเอกสาร

วันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2564 ที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทย เผยแพร่มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 เดือนกันยายน นี้ ภายหลังตอนวันที่ 27 ส.ค.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด – 19) หรือ ศบค. ได้ผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จึงได้ประสานกับหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเตรียมมาตรการรองรับเพื่อเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิดซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ในการผ่อนผันให้เดินทางได้แต่ยังต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร slotxo สายการบินต่างๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น...