เปิดห้าง

ห้องประชุม ศปก.ศบค. ตระเตรียมเสนอห้องประชุม ศบค.ชุดใหญ่ อนุญาตเปิดห้าง ห้องอาหาร ขนส่ง สนามกีฬา สวนสาธารณะ แม้กระนั้นยังคงล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว ขอความร่วมมืองดเว้นเดินทางผ่านจังหวัด ละเว้นมีความสำคัญ วันนี้ (26 ส.ค.) มีรายงานว่าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการฯ เห็นชอบให้เปิดกิจการทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร...