เส้นทางเดินเรือ

ห้วงสมุทรอาร์กติก ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ แล้วก็จำนวนมากอยู่ในเขตขั้วโลกเหนืออาร์กติกมีรูปร่างเหมือนวงกลมครอบคลุมพื้นที่ราว 14,056,000 ตารางกิโลเมตร แนวริมฝั่งยาว 45,390 กม. ล้อมรอบด้วยทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และกรีนแลนด์ รวมทั้งเกาะต่างๆ และทะเลแบเร็นตส์ ทะเลโบฟอร์ต ทะเลชุกชี ทะเลคารา ทะเลลัปเตฟ ทะเลไซบีเรียตะวันออก ทะเลลิงคอล์น ทะเลแวนเดล ทะเลกรีนแลนด์ และทะเลนอร์เวย์ เชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่ช่องแคบเบริง...